OVER GEVOELSVERKENNER

GevoelsVerkenner® is ontwikkeld door Greetje Welten, vanuit de wens dat kinderen en jongeren zich bewust worden van hun gevoelens en de wijze waarop zij met hun gevoelens om gaan.

 

 

De methodiek GevoelsVerkenner® biedt tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Deze methodiek brengt verrassend snelle inzichten en schenkt nieuwe perspectieven. Alle tools zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor mensen tussen de 8 en 108 jaar. Door de diversiteit aan hulpmiddelen, kan iedereen er op veelvuldig en geheel afgestemd mee aan de slag.

 

Met GevoelsVerkenner® word je je bewust van jouw gevoelens en de wijze waarop je daarmee omgaat zonder daar veel woorden bij te hoeven gebruiken. Voor de methodiek zijn er 8 symbolische figuren ontwikkeld. De GevoelsVerkenner is de centrale figuur, hij is een neutrale observant in een landschap vol gevoelens. In dat landschap ontdekt hij 7 figuren (verkenners) die ieder op eigen wijze met hun gevoel omgaan. Deze verkenners zijn figuren waarin iedereen zich makkelijk kan herkennen, onafhankelijk van leeftijd.

 

Wil je ook eens ervaren wat de gevoelsverkenners voor je kunnen doen? Laat je meeslepen door de gevoelsverkenner en de andere figuren.