Sta sterk training

De STA STERK TRAINING helpt kinderen voor zichzelf opkomen.

 

Kinderen en jongeren maken soms mee dat anderen met opzet over hun grenzen gaan. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, geduwd, buitengesloten of hun spullen worden afgepakt. Zij voelen zich sterker als zij leren hoe zij effectiever kunnen reageren.

De STA STERK TRAINING is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn of gepest worden. 

De STA STERK TRAINING wordt in groepsverband of individueel gegeven. De groepstraining bestaat uit 10 groepslessen en een werkboek met lees-, doe- en maakopdrachten waarmee de kinderen oefenen. Daarnaast worden er twee ouderbijeenkomsten gegeven. 

 

De individuele STA STERK TRAINING wordt op maat gemaakt.

Wat leert uw kind bij de STA STERK TRAINING

 

 

OPKOMEN VOOR ZICHZELF

Opkomen voor zichzelf begint met het aanleren van sterke lichaamstaal: ruimte innemen met de houding en stem. Welke korte en krachtige zinnen helpen?

In rollenspellen oefenen we met het geven van de eigen mening, nee zeggen en leren we uw kind te zeggen waar hij/zij last van heeft.

 

ZELFVERTROUWEN

Zelfvertrouwen wordt vergroot door oefeningen in positief denken, complimenten geven en ontvangen. Ook goede ervaringen bij het omgaan met lastige situaties werken positief op het zelfvertrouwen.

 

LASTIGE SITUATIES ZELF OPLOSSEN

Wanneer is iets plagen en wanneer pesten? En wat doet en zegt uw kind dan? We oefenen met situaties die de deelnemers zelf aandragen.

 

 

 

 

 

Omgaan met pesten in de klas

Een nieuw schooljaar betekent altijd een nieuwe start en een kans om oude patronen los te laten of met nieuw opgedane inzichten aan de slag te gaan. De gouden weken zijn dit jaar belangrijker dan ooit tevoren. Zeker als we in gedachten houden, dat niemand precies kan voorspellen hoe dit schooljaar eruit gaat zien.

De Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar, zijn bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Deze sfeer verhoogt de sociale veiligheid die nodig is om tot ontwikkeling en leren te komen, maar ook om mogelijk opnieuw uitdagingen ten gevolge van het corona virus aan te kunnen, ieder voor zich en met elkaar als groep.

5 tips om de gouden weken te laten slagen

  1. Wees voorbereid op de groep waarmee je gaat werken
  2. Fris samen met collega's je kennis op van groepsdynamica
  3. Maak duidelijk waar je voor staat dit schooljaar
  4. Maak ruim tijd vrij om elkaar beter te leren kennen via spel en werkvormen.
  5. Besef dat jij in de gouden weken de verschilmaker bent

Lees het volledige artikel & deel dit met jouw collega's›

Gratis lespakket

Het gratis lespakket geeft werkvormen, tips en tools om samen met aan de slag te gaan in de Gouden Weken. Maak een keuze uit de verschillende werkvormen die past bij jouw doelgroep. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terug komen. Het lespakket is inzetbaar binnen organisaties waar jeugd & jongeren samen komen. Denk hierbij aan het onderwijs, de kinderopvang, jeugd & welzijnswerk en (sport)verenigingen. Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten een bijzondere betekenis in dit proces. Het gaat meer dan ooit over het belang van groepsvorming, waarin je samen het verschil maakt voor een veilige omgeving.

Met gratis webinar voor jou & jouw collega's!

“Hoe KUN je in 4 stappen de machtsstrijd inzetten voor een positieve groepssfeer?

Dit webinar is een belangrijk onderdeel uit het webinar groepsdynamica dat deel uitmaakt van de opleiding Trainer Omgaan met Pesten. Inge Coolen, psycholoog, trainer en docent bij het kenniscentrum neemt je mee in vier stappen om de machtsstrijd in een groep in te zetten voor een positieve groepssfeer. Jullie krijgen dit webinar nu gratis bij het lespakket!

Samen zorgen we voor sociale veiligheid. Lespakket & webinar aanvragen ›

Nu ook in Nationaal sportakkoord

Al sinds 2004 zet stichting Omgaan met Pesten zich in pesten te voorkomen, tijdig te signaleren, aan te pakken en gevolgen te beperken. In het hele land gaan de trainers aan de slag met deze missie. Vanaf nu zijn deze trainers ook in te zetten vanuit het Nationale Sportakkoord. 

 

Niet alleen op scholen, maar ook bij de sportvereniging is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan een veilige omgeving. Uit onderzoek van NOC*NSF is gebleken dat twee derde aangeeft emotionele schade te hebben opgelopen bij hun sportvereniging. Van deze groep heeft 42% nooit iets verteld. Stichting omgaan met pesten wil zich inzetten om van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen. 

 

Bij de sportverenigingen zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en het neerzetten van een leuke training. Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond? Weten deze vrijwilligers op welke signalen ze kunnen letten? Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep? En weten ze wat ze moeten doen als er een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden? Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pest protocol?  

 

Stichting Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken. Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging. De trainers van stichting Omgaan met Pesten bekijken samen met de sportvereniging welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar. Vanaf nu is deze ondersteuning ook mogelijk vanuit het Nationaal Sportakkoord. 

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Eén van de thema’s van het Nationaal Sportakkoord is ‘positieve sportcultuur’: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. 


Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te vinden op: https://sportakkoord.allesoversport.nl/

Interesse in het aanbod van stichting Omgaan met Pesten? Mail dan naar info@omgaanmetpesten.nl of kijk op www.omgaanmetpesten.nl